SPRÁVNÉ INFORMACE
PRO SPRÁVNÝ PRŮBĚH SKLIZNĚ

TERIC a TCS jsou přístroje pro veškeré funkce mlátičky při sklizni. Údaje jsou specifikovány za předpokladu, chce-li obsluha vidět hlavní výkonové parametry stroje. Tyto informace mohou být vyvolány stisknutím tlačítka a objeví se na displeji velkého formátu, tedy na zřetelně viditelné obrazovce.

Maximální výkon pro úspěšný začátek

Automatické předvolení a nastavení funkcí mlátičky (AMV) zajistí při každém nastartování stroje opětovné nastavení zadaných parametrů mlátícího koše, ml. Bubnu, turboseparátoru, ventilátoru a sít pro výmlat různých plodin. Každá ze 48 základních možných variant nastavení je volitelná pouhým stisknutím tlačítek a jsou předvoleny už z výroby, nebo si je můžete naprogramovat sami. Jemné ladění pro maximální výkon a kvalitu výmlatu tak může být prováděno pohodlně na obrazovce bez opuštění kabiny.

Ve výbavě s počítačem TERIS/TCS jsou veškeré elektrické a elektronické komponenty nepřetržitě předmětem funkční kontroly. Výsledkem potom je, že případná porucha je okamžitě zjištěna když cokoliv nepracuje, což minimalizuje ztrátové časy a snižuje servisní náklady.

TCS – ceněná technologie

Terminal Control System (TCS) je počítačový kontrolní systém všech důležitých sklizňových údajů na mlátičce v databázi zákazníků. Navíc TCS nabízí měření vlhkosti sklízených plodin, kterou si okamžitě můžete přečíst. Výnosy jsou sledovány a měřeny s velkou přesností na kterémkoliv místě na poli, což připravuje cestu pro výnosové mapy s využitím GPS, nebo DGPS příslušenství.

SNADNÝ SERVIS A ÚDRŽBA

Pravidelná servisní kontrola a údržba jsou samozřejmostí. Rukou snadno odklopitelné velké boční stěny s plynovými vzpěrami umožní snadný přístup ke všem servisním místům. Jednoduše, logicky uspořádané a uložené mechanické prvky usnadní rutinní kontrolu funkčnosti stroje. A to je to, proč je servis a údržba tak jednoduchá.

Dlouhé servisní intervaly jsou garancí vysoké denní výkonnosti během sklizně a uspoří hodně času a peněz za provádění servisu a oprav během celého roku.
Údržba motoru může být prováděna snadno z prostotu plošiny na poklopu vytřasadel. Veškerá servisní místa jsou umístěna vně stroje a jsou snadno dostupná.

Problém, jak udržet motor a olejové chlazení čisté byl vyřešen s důmyslnou jednoduchostí. Vyžaduje to jen chvilku, protože chladiče jsou odděleně odklopitelné ven a lze je tak snadno očistit a také na celistvé sklopitelné servisní plošině můžete pracovat bezpečně.

TCS informační systém dává obsluze informace, kdy je nutné provést údržbu stroje, což šetří čas a zajistí, že Vaše sklizeň bude vždy bez problémů.

Cena za údržbu v průběhu roku

Všechny sklizňové mlátičky DEUTZ-FAHR jsou vybaveny speciálně vyvinutými a na opotřebení odolnými komponenty vysoké kvality. Řemeslná zručnost je od základu impozantní a tak veškeré části mají vícevrstvé ochranné nátěry a prvotřídní kvalitu barev, což garantuje opět ochranu před mechanickým poškozením a korozí. Všechny tyto faktory jsou garancí, že mlátička vydrží dlouhou dobu a bude pracovat rok co rok velmi spolehlivě.

Sklízecí mlátičky
5650 H, 5660 H, 5660 H TOP-LINE, 5660 HTS FARM-LINE 
5660 HTS TOP-LINE, 5665 HTS TOP-LINE
5690 H FARM-LINE, 5690 H TOP-LINE,
5690 HTS FARM-LINE, 5690 HTS TOP-LINE
5695 HTS TOP-LINE

NOVÁ GENERACE ŠESTIVYTŘASADLOVÝCH MLÁTIČEK

Veškeré dobré poznatky získané z dlouhodobého provozu sklízecích mlátiček DEUTZ-FAHR byly využity v nových modelech a typech 5650 H /5660 H /  HTS, 5665 HTS /  5690 H / HTS a 5695 HTS. Kombinace vysoké výkonnosti, elegance, komfortu, spolehlivosti a hospodárnosti dosahované a získané za desítky let společně se zkušeností a inovací sklízecí technologie firmy jsou zde zúročené. Bezpochyby jsou tak tyto mlátičky dokonalým výsledkem a odměnou za dlouhodobou práci.

Specialisté na mlátičky z firmy DEUTZ-FAHR Vám vždy mohou nabídnout správnou odpověď když potřebujete vysokou kvalitu zpracování, významnou výkonnost a super spolehlivost. DEUTZ-FAHR nevlastní jen potřebné odborné znalosti, ale firma nabízí také spolehlivý servis a tak výsledkem všech skupin sklízecích mlátiček je zajistit zákazníkovi vše co potřebuje.

Hlavní výkonové parametry nové řady mlátiček:

 • ukázková, ergonomická kabina Commander Cab III
 • vysoce výkonná a spolehlivá žací lišta až do 9 m záběru
 • šikmý dopravník s centrálním uchycením
 • tangenciální mlátící ústrojí nejvyšší třídy
 • úsporné, spolehlivé motory DEUTZ od 163 kW / 222 PS vzduchem chlazené až po 270 kW / 366 PS vodou chlazené
 • snadný přístup z venku na veškerá servisní a údržbová místa

Dále všechny nové typy mají převzaty veškerá osvědčená provedení a rysy z předchozích spolehlivých typů mlátiček DEUTZ-FAHR. Toto je také včetně technologie vyrovnávání a práci ve svazích a vysoce výkonného příčně po celé šířce stroje uloženého ventilátoru vzduchu, takže výsledkem jsou sklízecí mlátičky DEUTZ-FAHR, které mají vše co potřebujete pro úspěšnou sklizeň v tomto roce a v mnoha příštích letech.

VÝKONNOST ZAČÍNÁ V PŘEDNÍ ČÁSTI MLÁTIČKY

Nejvýkonnější mlátičky musí umět prokázat svoji schopnost a výkon ve specifických a obtížných sklizňových podmínkách. Žací ústrojí u typů 5650 H /5660 H /  HTS, 5665 HTS /  5690 H / HTS a 5695 HTS nabízí vynikající výkonnost a příkladnou funkčnost a spolehlivost vždy i když jsou plodiny polehlé. Systém AUTOCONTROL citlivě vede horizontálně i vertikálně žací lištu  nad zemí s absolutní bezpečností. Tato automatická, nepřetržitá kontrola a ovládání žací lišty po celé její délce až do záběru 9 m, usnadňuje ovládání a kontrolu obsluze po celou dobu práce. Výška žací lišty je vyrovnávána příčně až do 20 % naklonění a lišta má také neustále stejný tlak na půdu i v nerovných podmínkách. Podélné naklopení do 6 % představuje další exkluzivní přednost pro optimální kvalitu sečení.

Neustále čistý řez

Tandemový žací systém DEUTZ-FAHR pracuje frekvencí až 1220 řezů za minutu, což Vám garantuje čistý řez u všech – včetně houževnatých plodin. Konstrukce a uložení žabek střídavě ostřím nahoru a dolů je extrémně robustní a není náchylné na poškození od kamenů a jiných cizích předmětů. Dostatečná velikost 6ti dílného přihaněče má nekonečnou možnost nastavení při sklizni a přihaněč je osazen flexibilními, nezlomitelnými prsty z polyuretanové směsi. Rychlost přihaněče je automaticky nastavitelná i podle rychlosti pojezdu mlátičky na poli. Průměr vkládacího šneku je 610 mm a tímto tak má vysokou průchodnost a hltnost, prakticky bez ucpávání. Palce jsou spirálovitě uložené po celé délce šneku a usměrňují chod sklízené hmoty přímo ke středu k šikmému dopravníku.

PRODLOUŽENÍ SKLIZŇOVÉ SEZONY – ŽACÍ ADAPTÉRY PRO SPECIÁLNÍ PLODINY

Nové modely mlátiček 5650 H /5660 H /  HTS, 5665 HTS /  5690 H / HTS a 5695 HTS  od firmy DEUTZ-FAHR vám nabízí optimální verze pro výbavu adaptéry na sklizeň všech druhů obilnin, trav, kukuřice, slunečnice, hrachu, bobu, sóje nebo řepky.

Kukuřice a CCM – šetrně a spolehlivě

Nové mlátičky DEUTZ-FAHR mohou dosáhnout impozantní sklizňový výkon jestliže jsou vybaveny 4 až 8mi řádkovými kukuřičnými adaptéry s řezačkou.
Sklízecí adaptér a síto jsou rychle a snadno připojitelné. Plochý tvar hlav umožní čistý a šetrný sběr i spadnutých paliv kukuřice  a i ostatní palice jsou oddělovány spolehlivě a výmlat probíhá šetrně přes mlátící buben o průměru 600 mm.

Kvalitní výmlat malých semen

Přestavení žacího stolu na sklizeň řepky není komplikované a stačí provést pouze několik úkonů. Jednoduše se nasadí řepková kosa, připevní se pohony a nasadí se V-řemen a řepkový adaptér je tak připraven rychle sklízet. Prodloužení žacího stolu o 65 cm a možnost vybavit adaptér oboustrannou boční kosou umožní obousměrné sečení a sklizeň i polehlé a propojené řepky bez větších ztrát a ucpávání. Náš řepkový adaptér může být také využit na sklizeň fazole bez jakýchkoliv ztrát.

Slunečnice, sója, hrách – DEUTZ-FAHR odstraní všechny překážky

Speciální plochý adaptér na slunečnici zajistí, že úbory slunečnice jsou dokonale odděleny a to dokonce i při vysoké sklizňové rychlosti. Plochý adaptér má v horní části hladké, mírně zaoblené plechy až po vkládací šnek a ve spodní části jsou tyto plchy strměji nakloněny k žací kose.

Auto – control je systém automatického vedení žací lišty těsně nad povrchem pole a umožní dokonalou sklizeň sóje a hrachu.

PŘEMĚŇTE SVAHY NA ROVINY

Technologie vyrovnávání mlátičky BALANCE vám garantuje, že dosáhnete stejného výkonu a kvality sklizně i na kopcovitých pozemcích a přeměníte svahy na roviny. Elektrická signalizace „vodorovné polohy“ přijímá signály od senzoru, vyhodnotí stupeň naklonění a okamžitě vyšle zpětný údaj do hydraulického systému, který se automaticky vyrovná. Tento systém vyrovnávání mlátičky BALANCE je tedy neustále ve vodorovné poloze na bočních svazích až do 20 % a při stoupání a klesání až do 6 %.

Úplné naplnění zásobníku zrna

Mlátící jednotka, vytřasadla a čistící systém sít je proces zpracování sklízených plodin po celé délce a šířce mlátičky s celkovým impozantním výsledkem – čistého zrna. Zásobník zrna má kapacitu až 8500 litrů a i se systémem BALANCE může být úplně naplněn ve všech rozích i při sklizni na svazích, zatímco obsluha má stejný požitek a komfort jako by pracovala na rovině.

Horizontální poloha pouhým stisknutím tlačítka

Činnost systému vyrovnávání BALANCE se aktivuje pouhým stiskem tlačítka na ovládací páce CommanderStick, které spustí automatický režim. Tento potom ukazuje úhel sklonu a sám vždy upraví mlátičku do horizontální roviny velmi přesně na jakémkoliv svahu hydraulickým vyrovnáváním přední osy kol. Hmotnost se rozděluje rovnoměrně mezi koly až zajistí optimální přenos síly ve všech sklizňových podmínkách.

PRO MAXIMÁLNÍ VÝKONNOST

Deutz-Fahr vyvinul prvotřídní a moderní mlátící ústrojí, které je robustní, spolehlivé a účelné s velkou výkonností bez poškozování zrn sklízených plodin.

Argumenty, které hovoří pro toto mlátící ústrojí:

 • průměr ml. Bubnu 600 mm s úhlem opásání koše 121 stupňů
 • 15 individuálních mlatek po obvodu bubnu, samostatné nastavení koše na vstupu a výstupu pro ideální výmlat a průchod zrna a slámy
 • turboseparátor (třetí buben pro zvýšení plochy separace), umožní zvýšení výkonu až o 20 %
 • ohromná plocha vytřasadel slámy až 8,80 m2 zajistí maximální účinnost při separaci zrna a slámy
 • efektivní samočistící a protiběžná síta ve dvou stupních s velkou plochou až 6,32 m2, s nastavitelným přívodem proudu vzduchu od příčně uloženého lopatkového ventilátoru
 • dva domlacovací elevátory s vnitřní třecí vložkou pro 100 % mlátící výkon

Velká separační plocha mlátícího koše až 1, 13 m2 dokáže téměř úplnou separaci zrn s nízkým podílem poškození slámy, než jiné konkurenční stroje. Třetí buben – turboseparátor odstraní poslední zbytková zrna. Rychlost otáčení a výška nad separačním košem je individuálně nastavitelná. Velké rozměry vytřasadel slámy umožní snadnou separaci zbylých zrn ve slámě. Příčný ventilátor vzduchu má 44 ks lopatek a tím tak zajistí dokonalý přívod vzduchu po celé šířce stroje.
Integrovaná lehká řezačka slámy pořeže veškerou slámu a rozhodí ji napříč na strniště po celé šířce žacího ústrojí. Řezačka je ručně přestavitelná do pracovní polohy, nebo po odpojení pro ukládání slámy do řádků.

Velký objem zásobníku zrna uskladní až 8500 litrů. Zásobník lze hydraulicky zvednout bez odklopení horního krytu a zvýšit tak jeho objem o dalších 1000 litrů bez jakéhokoliv přerušení práce.

PLNOU SILOU

Optimální výkonová charakteristika u motorů mlátiček DEUTZ-FAHR s adekvátní výkonovou rezervou jsou správnou volbou pro úspěch ve sklizni i v náročných podmínkách jako je prach, špína a extrémní teplota.

Zdokonalený design s dostatečnou rezervou výkonu

Mlátičky 5650 – 56 - 65 jsou vybaveny DEUTZ-diesel motory, typ TCD2012L06 4V, Comonrail vstřikování (DCR), vodou chlazený, výkony od 163 kW (222 k), včetně rotujícího mřížkovaného válce pro nasávání vzduchu, automatické odsávání prachu pomocí ejektoru. Motory DEUTZ, jsou zdokonalené na největší zatížení a mají vynikající výkon, který očekáváte u moderních mlátiček. Současně mají dostatečnou rezervu ve výkonu i při plném zatížení mlátičky a nabízí ekonomickou spotřebu paliva.

Vodou chlazený motor s enormní silou

Nově vyvinuté vodou chlazené motory DEUTZ,  6-válcové motory se systémem DCR (DEUTZ COMMON RAIL) s vysokotlakým podávacím vstřikovacím systémem do COMMON RAIL systému s tlakem až 1400 bar, turbodmychadlem, externí AGRex inside systém s elektronickou regulací EMC poskytují větší výkonovou rezervu, požadovanou při jakémkoliv nasazení jsou v typech 5690 a 5695 a mají obrovský výkonnostní potenciál a tažnou sílu. Nízká spotřeba paliva je pro ně specifická a bude tak pomáhat snižovat Vaše náklady dlouhou dobu.

Prospěšnost systému EMC – elektronické řízení a kontrola funkce motoru, je důležité pro udržení konstantních otáček i když pracujete na svazích plně naložení a nebo když vypouštíte zásobník zrna. Výkon mlátičky zůstává neustále na maximální úrovni díky dostatečné výkonové rezervě síly motoru.

Unikátní koncept pohonů

Pouze firma DEUTZ-FAHR nabízí koncept pohonů stroje vyvedených z obou stran motoru. Toto řešení sjednocuje prospěšnost a jednoduchost, společně se snadným servisem a vynikajícím přenosem síly od motoru v různých sklizňových podmínkách. Toto je dokonalé řešení v přístupnosti, které usnadňuje servis a případné opravy. Všechny poháněné řemeny tak mohou být měněny rychle a snadno, což snižuje ztrátové časy a prodlužuje doby na sklizeň a práci a ve finále šetří Vaše náklady a přináší zisk.

ZÁŽITEK Z OVLÁDÁNÍ NOVÝCH MLÁTIČEK

Nově vyvinutá kabina CommanderCab III nabízí jedinečné zážitky a pocity při ovládání stroje. Samozřejmostí je vzduchem nastavitelná sedačka s integrovanou opěrkou paže a s ovládáním stroje, kde nepotřebujete žádnou další pomoc a cítíte se jako doma. V ovládací páce CommanderStick jsou začleněny všechny obslužné funkce v jedné centrální jednotce včetně ovládání žací lišty.
Spuštění a ovládání žací lišty, mlátičky a vypouštěcího šnekového dopravníku je obsluhováno lehce a jemně pouze stlačením tlačítek na páce. Veškeré ovládací funkce jsou ukázány a svítí na velkém displeji a jsou pro obsluhu logicky uspořádané, snadno dosažitelné a jednoduše ovladatelné. Samozřejmostí je jejich osvětlení pro noční sklizeň.

Neustále s příjemným pocitem

Kabina CommanderCab III je uložená na 4 místech pružnými úchyty speciálně upravenými pro jízdu bez jakýchkoliv otřesů. Také hladina hluku je velmi nízká, je příjemná a umožňuje tak obsluze soustředit se na práci i když bude pracovat po celý dlouhý den.

Pokaždé výhled bez překážek

Zakřivení předního velkoplošného skla kabiny umožní panoramatický výhled ve 180 stupních, bez jakýchkoliv překážek na celou šířku žacího stolu. Osm výkonných světel Vám přemění noc v den pokud potřebujete pracovat dlouho do tmy.

Vynikající pracovní prostředí je samozřejmostí

Proudění vzduchu  v kabině je lehce usměrňované přes filtr zadržující prach a nečistoty. Extrémně vysoký výkon klimatizace udrží požadovanou teplotu v kabině i když bude venkovní teplota velmi vysoká. Na přání lze mít i topení, které Vám opačně vytvoří komfortní teplo v kabině když budete například sklízet kukuřice na podzim.